Eremitis

Back to names and synonymes


Eremitis sp.


Eremitis monothalamia


Eremitis parviflora

Back to names and synonymes
(C) Wim Masman 1995.