Drepanostachyum

Back to names and synonyms


Drepanostachyum sp. Keng f.


Drepanostachyum annulatum Stapleton


Drepanostachyum falcatum (Munro) Keng f.


Drepanostachyum falconeri (Munro) McClintock


Drepanostachyum falconeri (Munro) McClintock 'Microphyllum'


Drepanostachyum gambleyi


Drepanostachyum hookerianum (Munro) Keng f. 1983.


Drepanostachyum hookerianum (Munro) Keng f. 1983. 'Striatum'


Drepanostachyum intermedium (Munro) Keng f.


Drepanostachyum jainianum (Das et Pal) R.B. Majumdar


Drepanostachyum khasianum (Nees) Keng


Drepanostachyum kurzii


Drepanostachyum luodianense (Yi et R.S. Wang) Keng f.


Drepanostachyum melicoideum


Drepanostachyum microphyllum (Hsueh et Yi) Keng f.


Drepanostachyum naibunense (Hayata) Keng f.


Drepanostachyum naibunensis


Drepanostachyum polystachya


Drepanostachyum saxatile (Hsueh et Yi) Keng f.


Drepanostachyum scandens (Hsueh et W.D. Li) Keng f.

Back to names and synonyms
(C) Wim Masman 1995.